Kumru ile Kumru

 • Title: Kumru ile Kumru
 • Author: Tahsin Yücel
 • ISBN: 9789750704703
 • Page: 226
 • Format: Paperback
 • Kumru ile Kumru Tahsin Y cel yeni roman Kumru ile Kumru da yine toplumumuzun asl nda g zler n nde olan ama kimsenin bir t rl dile getiremedi i y ksek sesle s ylemekten herkesin rkt bir sorununu anlat yor Ya am m za
  Tahsin Y cel, yeni roman Kumru ile Kumru da yine toplumumuzun asl nda g zler n nde olan ama kimsenin bir t rl dile getiremedi i, y ksek sesle s ylemekten herkesin rkt bir sorununu anlat yor Ya am m za egemen olan e yan n, yaln zca g nl k al ma bi imimizi de il, ayn zamanda duygular m z , d ncelerimizi, giderek ki ili imizi nas l etki alt na ald , son dereceTahsin Y cel, yeni roman Kumru ile Kumru da yine toplumumuzun asl nda g zler n nde olan ama kimsenin bir t rl dile getiremedi i, y ksek sesle s ylemekten herkesin rkt bir sorununu anlat yor Ya am m za egemen olan e yan n, yaln zca g nl k al ma bi imimizi de il, ayn zamanda duygular m z , d ncelerimizi, giderek ki ili imizi nas l etki alt na ald , son derece etkileyici ve inand r c bir dille anlat lm g konuyu ustal kla romanla t rm E ya, zamanla bize egemen olur Ba ka pek ok konuda oldu u gibi e ya tutkusunda da televizyonun belirli bir etkisi vard r Oysa bir yerde durup kendi kendimize sormam z gerekir Kim kumanda etmekte Biz mi televizyonu, yoksa televizyon mu bizi

  • Kumru ile Kumru by Tahsin Yücel
   226 Tahsin Yücel
  • thumbnail Title: Kumru ile Kumru by Tahsin Yücel
   Posted by:Tahsin Yücel
   Published :2019-03-03T04:30:13+00:00

  About Tahsin Yücel


  1. Tahsin Y cel 17 August 1933 22 January 2016 was a Turkish translator, novelist, essayist and literary critic.Born in Elbistan, Y cel studied at the Istanbul University, graduating in French philology After completing his postgraduate studies, in 1978 he became professor in the same university In addition to being author of essays, novels and short stories, Y cel was mainly active as a translator of about 70 novels from French into Turkish from Kundurac olan Ahment Y cel le Nuriye M nevver Han m n o ludur lk renimini Elbistan Gazi Pa a lkokulu nda tamamlad ktan sonra 1945 te stanbul a gelmi tir Burda 1953 te Galatasaray Lisesi ni, 1960 da da EF Frans z Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi Fak lteyi bitirdikten sonra, orda kalmay tercih etti ve 1969 da doktorluk, 1972 de do entlik, 1978 de de profes rl k nvanlar n ald 2000 y l na kadar burda kald ktan sonra emeklili e ayr ld.


  363 Comments


  1. Muhteşem bir kitaptı. Kitap, 1980-1990 döneminin köyden kente göç akımını, toplumun bu akımla ve hızlı gelişen teknoloji ile kendini beklenmedik hallerde bulmasını, göçün ve uyum sancılarını, dönemin kalp ağrılarını bir fotoğraf gibi anlatıyor. Daha da güzeli sanki bunu anlatmıyor gibi kişisel bir hikayenin fonunda bunları anlatıyor.Günlük hayatın, başta mucizevi gelen şeylerinin kısa zamanda aleladeleşmesini üstüne basa basa anlatıyor yazar ki bence bu [...]

   Reply

  2. Tahsin Yücel ' le tanışma kitabım ki geç kaldığım bir yazar daha !Kumru ile Kumru bir solukta okuduğum bir romandı . Hepimizin içine sıkışıp kaldığı tüketim mantığını , bir süre sonra hayallerin heveslerin hayata değilde nesnelere odaklanması durumunu çok yalın bir şekilde yansıtmış .İyi ki okudum sırada Gökdelen var .

   Reply

  3. Ana karakter yogun bir sekilde isleniyor. Bu yuzden karakteri ozumsuyo ve unutmuyorsunuz.

   Reply

  4. “Demek benim gelin uşaklığı seçiyor,” dedi alçak sesle. “Elinde bir uzaktan kumanda bulunsun istiyor, herkes gibi. Alacak uzaktan kumandayı eline, dünyalara kumanda ettiğini düşünecek, gerçekte uzaktan kumandanın ona kumanda ettiğini, kendisinin uzaktan kumandaya çalıştığını hiçbir zaman bilemeyecek, herkes gibi.”Eşyayı ve eşyaya olan doyumsuzluğumuzu çok iyi anlatmış. başındaki buzdolabi kısmını biraz uzun buldum ama toplumsal eleştirileri kesinlikle [...]

   Reply

  5. Kimimiz evlere, kimimiz arabalara, kimimiz telefonlara,televizyonlara, buzdolaplarına bağlıyız. Modern insanın eşya köleliğine müthiş bir taşlama. Okuduğum en iyi satirik türk romanlarından

   Reply

  6. Avam veya intelijiyans olup olmadığımız farketmeksizin, kendimizden zayıf veya bize eşit birisinin bir süre sonra bizden ileriye geçtiğinde nasıl ucuz tepkiler verdiğimizi; insanın içten içe nasıl çirkin ve zayıf bir canlı olduğunu çok başarılı bir roman ile anlatmış Tahsin Yücel.

   Reply

  7. "Elinde bir uzaktan kumanda bulunsun istiyor,herkes gibi. Alacak uzaktan kumandayı eline, dünyalara kumanda ettiğini düşünecek, gerçekte uzaktan kumandanın ona kumanda ettiğini, kendisinin uzaktan kumandaya çalıştığını hiçbir zaman bilemeyecek, herkes gibi."

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *